logo

galerie erasmus

roh.gif (904 bytes)

galerie

    

Zde se dozvíte vše o galerii, jejím vzniku, produkci a funkčnosti.

    

    

roh.gif (904 bytes)

výstavy

    

Vše o  probíhajících, připravovaných i  uskutečněných výstavách.

    

    

roh.gif (904 bytes)

umělci

    

Informace o všech vystavujících umělcích, s přihlédnutím na jejich dílo.

    

    

roh.gif (904 bytes)

ohlasy

    

Co, kde, kdy, bylo v médiích o galerii.

    

    

roh.gif (904 bytes)

podpora

    

Poděkování lidem a uvedení sponzorů jenž pomohli galerii vzniknout a fungovat.

    

    

roh.gif (904 bytes)

kontakt

    

Kde a jak najdete Galerii Erasmus, jaká je otevírací doba a jak se můžete zkontaktovat s majitelem a provozovatelem galerie.

    

      

roh.gif (904 bytes)

Úvod

 

Vítáme Vás na stránkách galerie erasmus, kde se dozvíte vše o galerii, její pracovní náplni, o vystavujících i jejich dílech. Přejeme Vám příjemné kulturní prožitky a hned Vás zveme pozvánkou na probíhající výstavu.

                                                                                                              Váš team Galerie Erasmus.

  

copyright: galerie erasmus 2002

infomaster: galerie erasmus

pagemaker & webmaster: studio hopEX